Fasadna grafika

Postavljanje velikih reklama na fasade zgrada, skele, staklene površine, stadione… U pitanju je tehnologija štampe na materijalima koji su perforirani (mech,poliester) sto omogućava prolaz vetra kroz baner. Njihovim spajanjem (varenjem) dobijaju se mega baneri ne ograničenog formata.

 

PVC folija

Tekstil

PVC folija