Svetleće reklame

Svetleće reklame se izrađuju od aluminijumskih profila u šeljenoj dimenziji i mogu biti jednostrane ili dvostrane željenog oblika.Štampa se solventnim ili UV bojama direktno na prosvetljenu kliritnu ploču ili na samolepljivu foliju.Unutar reklame se nalaze neonske lampe ili LED diode za rasvetu,a frontalni deo može biti od kirita ili alubonda.Laserskim sečejem Vašeg loga od klirita ili alubonda postiže se efekat trodiimenzionalnih slova.
Svetleće reklame se rade za unutrašnju ili spoljnu upotrebu.